Група на ЕНП

Правила и Условия

Правила и условия на конкурса за рисунка – „Представете си бъдещето на ЕС“

Условия за участие:

  • Участниците трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз.
  • Максималнатa възрастова граница e 16 години към 31/12/2021
  • Материалите трябва да следват една от четирите широко очертани теми за бъдещето на Европа
  • Материалите не могат да съдържат насилие; да подстрекават към расизъм или да насърчават дискриминационно поведение
  • Материалите не трябва да съдържат препоръки от трети страни, свързани с реклама
  • Материалите трябва да са изключителна интелектуална собственост на участника
  • Материалите не трябва вече да са печелили конкурс за живопис / комикс
  • Материалите трябва да бъдат доставени в рамките на оказания срок
  • Материалите се приемат цветни или черно-бели
  • Могат да се приемат само дигитални материали, изпратени през формата за кандидатстване на сайта
  • Всеки участник може да въведе максимум по две произведения на изкуството

Правила относно кандидатурите:

  • Участието в състезанието е безплатно и ограничено до максимум 2 участия на човек, по 1 във всяка категория.
  • Ще се приемат само JPEG, PNG, PDF файлове.

Награди:
Ще връчим медали и печатни сертификати за 1-во, 2-ро и 3-то място.

  • Носителят на 1-ва награда ще спечели пътуване за двама, за да посети Групата на ЕНП в Европейския парламент в Брюксел, Белгия (след края на пандемията от COVID-19).
  • Победителите на 2-ро и 3-то място ще получат сувенирни значки от ЕНП за своето участие по пощата.

Победителите ще бъдат обявени на 25 юни 2021 г., петък, в 13.00 ч. българско време и ще бъдат уведомени по имейл.

Оценяване:
Допустимите кандидатури ще бъдат оценявани, по отделни категории, в зависимост от цялостната им визия и въздействие, художествена техника, дизайн и проявено творчество.

Моля обърнете внимание, че този превод е само са сведение, а официалните правила и условия за участие са на английски език (натиснете тук, за да ги прочетете).

Правила и условия на конкурса за снимка – „Снимка на Европа“

Правила за участие:

  • Участниците трябва да бъдат граждани на страна членка на Европейския съюз
  • Няма ограничение на възрастта
  • Снимките участници трябва да следват най-общо артистичната тема „Снимка на Европа“
  • Снимките участници не трябва да проповядват насилие, расизъм или дискриминация
  • Да не съдържат рекламни послания на трети страни
  • Снимките участници са изключителна интелектуална собственост на участника
  • Снимките не трябва вече да са участвали във фотографски конкурс
  • Участващите снимки трябва да бъдат изпратени в рамките на срока
  • Приемат се цветни или черно-бели снимки
  • Всеки участник може да участва с най-много три снимки

Правила за изпращане на снимките:

  • Участието в конкурса е безплатно и е ограничено до едно участие на човек.
  • Приемат се само файлове JPEG.

Награди:
Ще връчим медали и печатни сертификати за 1-во, 2-ро и 3-то място.

  • Носителят на 1-ва награда ще спечели пътуване за двама, за да посети Групата на ЕНП в Европейския парламент в Брюксел, Белгия (след края на пандемията от COVID-19).
  • Победителите на 2-ро и 3-то място ще получат сувенирни значки от ЕНП за своето участие по пощата.

Победителите ще бъдат обявени на 25 юни 2021 г., петък, в 13.00 ч. българско време и ще бъдат уведомени по имейл.

Оценяване:

Участващите снимки ще бъдат оценени според тяхното цялостно визуално въздействие, визуално послание и креативност.

Моля обърнете внимание, че този превод е само са сведение, а официалните правила и условия за участие са на английски език (натиснете тук, за да ги прочетете).

Правила и условия на конкурса за снимка – „ТИ си бъдещето на Европа“

Правила за участие:

  • Участниците трябва да бъдат студенти (със завършени най-малко три учебни години или шест семестъра, в университет или еквивалентно учебно заведение за следгимназиално образование) или дипломанти до 27-годишна възраст, които са граждани на страна членка на Европейския съюз.
  • Участниците трябва да имат добри познания (ниво най-малко B2) по английски, френски или немски език.
  • Не са участвали в платен стаж в институциите на ЕС или вече не са имали платена работа на пълно работно време след приключване на образованието им.

Правила, засягащи конкурсните материали:

  • За участие се допускат само оригинални и непубликувани анализи и препоръки по въпроса.
  • Материалите трябва да бъдат написани на английски език.
  • Материалите трябва да съдържат кратко въведение, вашия анализ за факторите, определящи ситуацията, както и решенията, които предлагате да бъдат приложени на европейско ниво, за да се намали младежката безработица в ЕС.
  • Шрифтът трябва да бъде Times New Roman, големина 12, междуредие 1.5. Максимален брой на думите (word count) 2000 (приблизително 5 страници).
  • Ще се приемат само документи във формат PDF.

Награди:

Победителят ще получи уникалната възможност да изкара петмесечен платен стаж в Групата на ЕНП в Европейския парламент.

Освен това авторите на трите най-добри есета ще бъдат поканени да участват в събитието EYE 2022/пътуване да Страсбург (след отминаването на пандемията от COVID-19).

Първите петима класирани ще бъдат поканени да участват във виртуална дискусия по въпросите, засегнати в техните есета, с евродепутати от Групата на ЕНП.

Победителите ще бъдат обявени на 25 юни 2021 г., петък, в 13.00 ч. българско време и ще бъдат уведомени по имейл.

Оценяване:

Есетата, отговарящи на условията, ще бъдат класирани от евродепутати от нашата група и администратори – експерти в избраната област.

Моля обърнете внимание, че този превод е само са сведение, а официалните правила и условия за участие са на английски език (натиснете тук, за да ги прочетете).