Poslanecký klub ELS

Pravidla a podmínky

Pravidla a podmínky umělecké soutěže – „Představte si budoucnost EU“

Pravidla způsobilosti účastníků:

  • Účastníci musí být občany členského státu Evropské unie
  • Maximální věkový limit je 16 let dosažených 31.12.2021
  • Příspěvky musí být v souladu s jedním ze čtyř navržených témat o budoucnosti Evropy
  • Příspěvky nesmí schvalovat násilí, podněcovat k rasismu nebo podporovat diskriminaci
  • Příspěvky nesmí propagovat třetí stranu formou reklamy
  • Příspěvky jsou výhradním duševním vlastnictvím účastníka
  • Příspěvky nesmí být již vítěznými příspěvky v jiné umělecké/komiksové soutěži
  • Příspěvky musí být předloženy před stanovenou uzávěrkou
  • Příspěvky mohou být barevné či černobílé
  • Přijaty budou pouze příspěvky podané digitálně
   Každý účastník může podat maximálně dvě díla

Pravidla pro zasílání příspěvků:

  • Účast v soutěži je zdarma a omezena na 2 příspěvky na osobu, 1 v každé kategorii.
  • Přijaty budou pouze soubory ve formátech JPEG, PNG a PDF.

Ceny:
Medaile a certifikáty budou uděleny za 1., 2. a 3. místo.

  • Výherce na 1. místě vyhraje výlet pro dvě osoby do poslaneckého klubu ELS v Evropském parlamentu v Bruselu, Belgii (po skončení Covid).
  • TVýherci na 2. a 3. místě obdrží doklad o účasti poštou.

Výherci budou vyhlášeni v pátek 25. června 2021 ve 12:00 a informování emailem.

Posouzení:
Způsobilé příspěvky budou posouzeny, odděleně v jednotlivých kategoriích, na základě celkového dojmu z nich a jejich dopadu, umělecké techniky, designu a kreativity.

Poznámka: „Toto je neformální překlad. Oficiální pravidla a podmínky jsou publikována v angličtině (klikněte zde pro jejich zobrazení)“

Pravidla a podmínky fotografické soutěže – „Fotka Evropy“

Pravidla způsobilosti účastníků:

  • Účastníci musí být občany členského státu Evropské unie.
  • Bez věkového limitu
  • Příspěvky musí být na umělecké téma „Fotka Evropy“
  • Příspěvky nesmí schvalovat násilí, podněcovat k rasismu nebo podporovat diskriminaci
  • Příspěvky nesmí propagovat třetí stranu formou reklamy
  • Příspěvky jsou výhradním duševním vlastnictvím účastníka
  • Příspěvky nesmí být již vítěznými příspěvky v jiné fotografické soutěži
  • Příspěvky musí být předloženy před stanovenou uzávěrkou
  • Fotografie mohou být barevné či černobílé
  • Přijaty budou pouze příspěvky podané digitálně
  • Každý účastník může podat maximálně tři fotografie

Pravidla pro zasílání příspěvků:

  • Účast v soutěži je zdarma a omezena na jeden příspěvky na osobu.
  • Přijaty budou soubory ve formátu JPEG.

Ceny:
Medaile a certifikáty budou uděleny za 1., 2. a 3. místo.

  • Výherce na 1. místě vyhraje výlet pro dvě osoby do poslaneckého klubu ELS v Evropském parlamentu v Bruselu, Belgii (po skončení Covid).
  • TVýherci na 2. a 3. místě obdrží doklad o účasti poštou.

Výherci budou vyhlášeni v pátek 25. června 2021 ve 12:00 a informování emailem.

Posouzení:

Způsobilé příspěvky budou posouzeny na základě celkového vizuálního dojmu, vizuálního sdělení a kreativity.

Poznámka: „Toto je neformální překlad. Oficiální pravidla a podmínky jsou publikována v angličtině (klikněte zde pro jejich zobrazení)“

Pravidla a podmínky soutěže o nejlepší esej – „Budoucnost Evropy jsi TY“

Pravidla způsobilosti účastníků:

  • Účastníci musí být maximálně 27 letí studenti (kteří dokončili alespoň tři roky studia nebo šest semestrů na univerzitě nebo institutu vysokoškolského vzdělávání) nebo absolventi, občané členského státu Evropské unie.
  • Účastníci musí mít dobrou znalost (alespoň na úrovni B2) angličtiny, francouzštiny nebo němčiny.
  • Účastníci nesmí mít za sebou zkušenost placeného stážisty v institucích EU nebo být po skončení studia zaměstnaní na plný úvazek.

Pravidla pro zasílání příspěvků:

  • Pouze originální a dosud nepublikované analýzy a doporučení na danou otázku
  • Příspěvky musí být anglicky
  • Příspěvky musí obsahovat krátké shrnutí, analýzu faktorů a řešení, která pro snížení nezaměstnanosti mladých lidí navrhuješ přijmout na evropské úrovni
  • Formátování musí být v Times New Roman, velikost 12, 1,5 mezery mezi řádky. Maximální počet slov je 2000 (přibližně 5 stránek)
  • Přijaty budou pouze příspěvky ve formátu PDF

Ceny:

Vítěz dostane unikátní možnost 5 měsíční placené stáže v poslaneckém klubu ELS v Evropském parlamentu.

Autoři tří nejlepších příspěvků navíc budou pozvání na Evropské setkání mládeže 2022 do Štrasburku (po skončení Covid).

Autoři prvních pěti nejlepších příspěvků budou pozváni na „Virtuální diskusi u kávy“ s poslanci poslaneckého klubu ELS o otázkách adresovaných ve svých příspěvcích.

Výherci budou vyhlášeni v pátek 25. června 2021 ve 12:00 a informování emailem.

Posouzení:

Způsobilé příspěvky budou posouzeny poslanci poslaneckého klubu ELS a administrátory odpovědnými za danou oblast politik.

Poznámka: „Toto je neformální překlad. Oficiální pravidla a podmínky jsou publikována v angličtině (klikněte zde pro jejich zobrazení)“