EPP-Gruppen

Betingelser

Konkurrencebetingelser for den kunstneriske konkurrence – “Forestil dig EU’s fremtid”

Regler der omhandler berettigelse til deltagelse:

  • Deltagerne skal være statsborgere i et medlemsland i Den Europæiske Union
  • Maksimum alder 31/12/2021: 16 år.
  • Bidragene skal afspejle et af de fire brede temaer skitseret i Europas fremtid
  • Bidrag kan ikke indeholde accept af vold; tilskynde racisme eller fremme nogen som helst from for diskriminerende adfærd
  • Må ikke indeholde støtte til reklamer fra tredjepart
  • Deltagerne har den eksklusive ophavsret til deres bidrag
  • Bidragene kan ikke have vundet en kunst/tegneseriekonkurrence
  • Bidrag skal indsendes indenfor deadline
  • Bidrag i både farver og sort/hvid accepteres
  • Kun bidrag der indsendes digitalt kan godtages
  • Hver deltager kan maksimalt indsende to kunstneriske bidrag
Indsendelsesregler:

  • Deltagelse i konkurrencen er gratis og begrænset til maksimalt 2 bidrag per deltager, 1 i hver kategori.
  • Kun JPEG, PNG, PDF filer accepteres.

Priser:
Vi belønner følgende med medalje og med printede certifikater: Første, anden og tredjeplads

  • Vinderen af førstepladsen vinder en rejse for 2 til a besøge EPP-Gruppen i Europa-Parlamentet in Bruxelles, Belgien (efter COVID).
  • Vinderne of anden og tredjepladsen vil modtage et EPP token for deres deltagelse via almindelig post.

Vinderne bliver offentliggjort Fredag den 25. juni 2021 klokken 12.00 og vil blive informeret via email.

Bedømmelse:
De bidrag der opfylder betingelserne vil blive bedømt, hver kategori for sig, i forhold til deres overordnede indtryk, kunstnerisk teknik, design og kreativitet.

Bemærk venligst at dette kun er en uformel oversættelse og at de officielle betingelser er på engelsk (klik her for at læse dem).

Konkurrencebetingelser for fotografikonkurrencen – “Et snapshot af Europa”

Regler der omhandler berettigelse til deltagelse:

  • Deltagerne skal være statsborgere i et medlemsland i Den Europæiske Union
  • Ingen aldersbegrænsning
  • Bidragene skal afspejle det kunstneriske tema i “Et snapshot af Europa”
  • Bidrag kan ikke indeholde accept af vold; tilskynde racisme eller fremme nogen som helst from for diskriminerende adfærd
  • Må ikke indeholde støtte til reklamer fra tredjepart
  • Deltagerne har den eksklusive ophavsret til deres bidrag
  • Bidragene kan ikke have vundet en fotografikonkurrence
  • Bidrag skal indsendes indenfor deadline
  • Fotos i både farver og sort/hvid accepteres
  • Kun bidrag der indsendes digitalt kan godtages
  • Hver deltager kan maksimalt indsende tre foto

Indsendelsesregler:

  • Deltagelse i konkurrencen er gratis og begrænset til maksimalt 1 bidrag per deltager.
  • Kun JPEG filer accepteres.

Priser:
Vi belønner følgende med medalje og med printede certifikater: Første, anden og tredjeplads

  • Vinderen af førstepladsen vinder en rejse for 2 til a besøge EPP-Gruppen i Europa-Parlamentet in Bruxelles, Belgien (efter COVID).
  • Vinderne of anden og tredjepladsen vil modtage et EPP token for deres deltagelse via almindelig post.

Vinderne bliver offentliggjort Fredag den 25. juni 2021 klokken 12.00 og vil blive informeret via email.

Bedømmelse:

De bidrag der opfylder betingelserne vil blive bedømt i forhold til deres overordnede visuelle indtryk, budskab og kreativitet.

Bemærk venligst at dette kun er en uformel oversættelse og at de officielle betingelser er på engelsk (klik her for at læse dem).

Konkurrencebetingelser for holdningspapir essaykonkurrencen – “DU er fremtidens Europa”

Regler der omhandler berettigelse til deltagelse:

  • Deltagerne skal være studerende (der har afsluttet mindst tre års studier eller seks semestre på et universitet eller tilsvarende højere uddannelsesinstitution) eller kandidater der højst er 27 år og borgere i et medlemsland i Den Europæiske Union.
  • Deltagerne skal have et godt kendskab (mindst niveau B2) af et af de officielle EU sprog engelsk, fransk eller tysk.
  • Må ikke være tildelt et betalt praktikophold i en EU institution eller allerede have været i lønnet fuldtidsjob efter afslutningen af studierne.

Indsendelsesregler:

  • Kun originale og ikke-publicerede analyser og anbefalinger om emnet.
  • Bidrag skal være skrevet på engelsk
  • Bidrag skal indeholde en kort introduktion, din analyse af relevante faktorer ift. problemstillingen såvel som foreslåede løsninger der kan implementeres på europæisk plan for at reducere ungdomsarbejdsløsheden i EU.
  • Formatet skal være Times New Roman, 12, 1.5 linjeafstand. Maksimalt 2,000 ord i ordoptælling (omkring 5 sider).
  • Kun PDF filer accepteres.

Priser:

Vinderen får den enestående mulighed for at få et 5-måneders betal praktikophold i EPP-Gruppen i Europa-Parlamentet.

Derudover vil vinderne med de tre bedste bidrag blive inviteret til at deltage i EYE 2002/rejse til Strasbourg (efter COVID)

De først fem placerede bliver inviteret til en ’virtuel kaffesnak’ med medlemmer af EPP-Gruppen i Europa-Parlamentet om de problemstillinger der blev rejst i deres bidrag.

Vinderne bliver offentliggjort Fredag den 25. juni 2021 klokken 12.00 og vil blive informeret via email.

Bedømmelse

De bidrag, der er berettiget til at deltage vil blive bedømt af et udvalg af medlemmer af Europa-Parlamentet fra vores gruppe og eksperter fra staben, der er ansvarlige for det valgte emne.

Bemærk venligst at dette kun er en uformel oversættelse og at de officielle betingelser er på engelsk (klik her for at læse dem).