Κ.Ο του ΕΛΚ

Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις για τον Διαγωνισμό Τέχνης – «Φανταστείτε το Μέλλον» – “Imagine the fEUture”

Κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των συμμετεχόντων:

  • Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Ανώτατο όριο ηλικίας 16 ετών έως τις 31/12/2021.
  • Οι συμμετοχές πρέπει να ακολουθούν ένα από τα τέσσερα γενικά θέματα που περιγράφονται σχετικά με τα θέματα για το μέλλον της Ευρώπης
  • Οι υποβολές δεν μπορούν να ανέχονται τη βία. υποκίνηση ρατσισμού, ή προώθηση οποιασδήποτε συμπεριφοράς που εισάγει διακρίσεις
  • Δεν υπάρχει έγκριση τρίτου μέρους που σχετίζεται με διαφημίσεις
  • Οι συμμετοχές είναι αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία των συμμετεχόντων
  • Οι συμμετοχές δεν θα πρέπει να έχουν ήδη κερδίσει διαγωνισμό τέχνης / κόμικς
  • Οι συμμετοχές θα πρέπει να παραδοθούν εντός της προθεσμίας
  • Οι συμμετοχές γίνονται δεκτές έγχρωμες ή μαύρες και λευκές
  • Μόνο ψηφιακά απεσταλμένες συμμετοχές μπορούν να γίνουν αποδεκτές
  • Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει έως δύο έργα τέχνης

Κανόνες σχετικά με τις υποβολές:

  • Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν και περιορίζεται σε έως 2 συμμετοχές ανά άτομο, 1 σε κάθε κατηγορία.
  • Μόνο αρχεία JPEG, PNG, PDF θα γίνουν αποδεκτά.

Βραβεία:
Θα απονείμουμε μετάλλια και έντυπα πιστοποιητικά για την 1η, 2η και 3η θέση.

  • Ο νικητής του 1ου βραβείου θα κερδίσει ένα ταξίδι για 2 για να επισκεφθεί την Ομάδα του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, Βέλγιο (Μετά-COVID).
  • Οι νικητές της 2ης και 3ης θέσης θα λάβουν για τη συμμετοχή τους, μετάλλια του ΕΛΚ ταχυδρομικά.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν τη Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 @ 12h00 CET και θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κρίση:
Οι επιλέξιμες συμμετοχές θα κριθούν, ξεχωριστά ανά κατηγορία, ανάλογα με τη συνολική εντύπωση και τον αντίκτυπό τους, την καλλιτεχνική τεχνική, το σχεδιασμό και τη δημιουργικότητά τους.

Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτή είναι μόνο μια μετάφραση κατόπιν ευγενικής παραχώρησης και οι επίσημοι όροι & προϋποθέσεις είναι στα αγγλικά (κάντε κλικ εδώ για να τα διαβάσετε).

Όροι και προϋποθέσεις για τον διαγωνισμό φωτογραφίας – A Snapshot of Europe – Ένα στιγμιότυπο της Ευρώπης

Κανόνες σχετικά με την επιλογή των συμμετεχόντων:

  • Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Δεν υπάρχει όριο ηλικίας
  • Πρέπει να ακολουθείτε το ευρύ καλλιτεχνικό θέμα των υποβολών “Στιγμιότυπο της Ευρώπης”
  • Οι υποβολές δεν μπορούν να ανέχονται τη βία, την υποκίνηση ρατσισμού ή την προώθηση οποιασδήποτε συμπεριφοράς που εισάγει διακρίσεις
  • Καμία έγκριση τρίτου μέρους που σχετίζεται με διαφημίσεις
  • ΟΙ συμμετοχές είναι αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία των συμμετεχόντων
  • Οι συμμετοχές δεν θα πρέπει να έχουν ήδη κερδίσει
   φωτογραφικό διαγωνισμό
  • Οι συμμετοχές θα πρέπει να παραδίδονται εντός της προθεσμίας
  • Οι φωτογραφίες γίνονται δεκτές έγχρωμες ή ασπρόμαυρες
  • Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει τρεις φωτογραφίες κατ’ ανώτατο όριο

Κανόνες σχετικά με τις υποβολές:

  • Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν και περιορίζεται σε μία κατ’ ανώτατο όριο συμμετοχή ανά άτομο.
  • Μόνο αρχεία JPEG θα γίνουν αποδεκτά.

Βραβεία:
Θα απονείμουμε μετάλλια και έντυπα πιστοποιητικά για την 1η, 2η και 3η θέση.

  • Ο νικητής του 1ου βραβείου θα κερδίσει ένα ταξίδι για 2 για να επισκεφθεί την Ομάδα του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, Βέλγιο (Μετά-COVID).
  • Οι νικητές της 2ης και 3ης θέσης θα λάβουν για τη συμμετοχή τους, μετάλλια του ΕΛΚ ταχυδρομικά.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν τη Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 @ 12h00 CET και θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κρίση:

Οι επιλέξιμες συμμετοχές θα κριθούν, ανάλογα με τον συνολικό οπτικό αντίκτυπο, το οπτικό μήνυμα και τη δημιουργικότητά τους.

Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτή είναι μόνο μια μετάφραση κατόπιν ευγενικής παραχώρησης και οι επίσημοι όροι & προϋποθέσεις είναι στα αγγλικά (κάντε κλικ εδώ για να τα διαβάσετε).

Όροι και προϋποθέσεις για τον διαγωνισμό δοκιμίου πολιτικών θέσεων – “ΕΣΕΙΣ είστε το μέλλον της Ευρώπης”– “YOU are the Future of Europe”

Κανόνες επιλεξιμότητας των συμμετεχόντων:

  • Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι προπτυχιακοί φοιτητές, (οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τρία έτη σπουδών, ή έξι εξάμηνα, σε Πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο ινστιτούτο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) ή μεταπτυχιακούς φοιτητές έως 27 ετών, υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν καλή γνώση (τουλάχιστον Β2 επίπεδο) μιας επίσημης γλώσσας της ΕΕ, εκ των οποίων θα πρέπει να είναι είτε αγγλική, γαλλική ή γερμανική.
  • Και δεν έχουν λάβει αμειβόμενη πρακτική άσκηση στα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή δεν έχουν ακόμη απασχοληθεί πλήρως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Κανόνες σχετικά με τις υποβολές:

  • Μόνο η πρωτότυπη και αδημοσίευτη ανάλυση και συστάσεις σχετικά με το ερώτημα
  • Οι υποβολές πρέπει να συντάσσονται στα αγγλικά
  • Οι υποβολές πρέπει να περιλαμβάνουν μια σύντομη εισαγωγή, την ανάλυσή σας σχετικά με τους παράγοντες που παρακινούν αυτήν την κατάσταση, καθώς και τις λύσεις που προτείνετε να εφαρμόσετε σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να μειωθεί η ανεργία των νέων στην ΕΕ.
  • Η μορφή πρέπει να είναι Times New Roman 12, η απόσταση γραμμών 1,5. Ο μέγιστος αριθμός λέξεων είναι 2.000 λέξεις (περίπου 5 σελίδες).
  • Μόνο αρχεία PDF θα γίνονται δεκτά.

Βραβεία:

Ο νικητής θα λάβει τη μοναδική ευκαιρία να ολοκληρώσει μια 5μηνη αμειβόμενη πρακτική άσκηση στο πλαίσιο της Ομάδας του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επιπλέον, οι νικητές των τριών καλύτερων υποβολών θα κληθούν να συμμετάσχουν στο EYE 2022/ ταξίδι στο Στρασβούργο (Μετά- COVID).

Οι πρώτοι 5 βραβευθέντες θα κληθούν να συμμετάσχουν σε μια «εικονική συζήτηση με καφέ» σχετικά με τα θέματα που τέθηκαν στις παρατηρήσεις τους με τα μέλη της Ομάδας του ΕΛΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν τη Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 @ 12h00 CET και θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κρίση:

Οι επιλέξιμες συμμετοχές θα κριθούν από μια επιλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Ομάδας μας και εμπειρογνωμόνων διοικητικών υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι για το επιλεγμένο αντικείμενο.

Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτή είναι μόνο μια μετάφραση κατόπιν ευγενικής παραχώρησης και οι επίσημοι όροι & προϋποθέσεις είναι στα αγγλικά (κάντε κλικ εδώ για να τα διαβάσετε).