ERP fraktsioon

Tingimused

Kunstivõistluste tingimused ja tingimused – „Imagine the fEUture“

Reeglid osalemise kohta:

  • Osalejad peavad olema Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud
  • Maksimaalne vanusepiirang 16 aastat (31.12.2021)
  • Konkursitööd peavad järgima ühte neljast Euroopa tuleviku teemal
  • Teosed ei tohi õhutada vägivalda, rassisimi ega propageerida igasugust diskrimineerivat käitumist
  • Ei tohi sisaldada kolmandate osapooltega seotud reklaami
  • Võistlustööd on osaleja ainuõiguslik intellektuaalne omand
  • Võistlustööd ei tohi olla juba kunsti- / koomiksikonkursi võitnud
  • Võistlustööd tuleb kohale toimetada tähtaja jooksul
  • Võistlustöid aktsepteeritakse värviliselt või mustvalgelt
  • Aktsepteeritakse ainult digitaalselt saadetud töid
  • Iga osaleja võib saata maksimaalselt kaks kunstiteost

Esitamise reeglid:

  • Konkursil osalemine on tasuta ja see on piiratud kuni 2 võistlustööga inimese kohta, 1 igas kategoorias
  • Aktsepteeritakse ainult JPEG-, PNG- ja PDF-faile

Auhinnad:
autasustame medali ja trükitud tunnistustega 1., 2. ja 3. koha võitjaid.

  • 1. preemia laureaat võidab reisi kahele ERP fraktsiooni külastamiseks Belgias Brüsselis Euroopa Parlamendis (peale COVIDit)
  • 2. ja 3. koha võitjad saavad posti teel osalemise eest ERP märgid

Võitjad kuulutatakse välja reede, 25. juunil 2021 kell 12.00 ja teavitatakse sellest e-posti teel.

Hindamine:
kõlblikke töid hinnatakse kategooriate kaupa eraldi vastavalt nende üldmuljele ja mõjudele, kunstitehnikale, kujundusele ja loovusele

Pane tähele, et see on ainult lihttõlge ja ametlikud osalemistingimused on inglise keeles (nende lugemiseks klõpsake siin).

Fotokonkursi tingimused – “Pilguheit Euroopale”

Osalemisreeglid:

  • Osalejad peavad olema Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud
  • Vanusepiirang puudub
  • Võistlustööd peavad järgima teemat „Hetkepilt Euroopast”
  • Esitatud tööd tohi õhutada vägivalda , rassismi ega propageerida mingisugust diskrimineerivat käitumist
  • Esitatud tööd ei tohi sisaldada kolmandate osapooltega seotud reklaami
  • Võistlustööd on osaleja ainuõiguslik intellektuaalne omand
  • Võistlustööd ei tohi olla juba fotokonkursi võitnud
  • Võistlustööd tuleb kohale toimetada tähtaja jooksul
  • Fotosid aktsepteeritakse värviliselt või mustvalgelt
  • Iga osaleja võib sisestada maksimaalselt kolm pilti

Tööde esitamise reeglid:

  • Konkursil osalemine on tasuta ja see on piiratud ühe võistlustööga inimese kohta
  • Aktsepteeritakse ainult JPEG-faile

Auhinnad:
autasustame medali ja trükitud tunnistustega 1., 2. ja 3. koha võitjaid.

  • 1. preemia laureaat võidab reisi kahele ERP fraktsiooni külastamiseks Belgias Brüsselis Euroopa Parlamendis (peale COVIDit)
  • 2. ja 3. koha võitjad saavad posti teel osalemise eest ERP märgid

Võitjad kuulutatakse välja reede, 25. juunil 2021 kell 12.00 ja teavitatakse sellest e-posti teel.

Hindamine:

kõlblikke töid hinnatakse vastavalt nende visuaalsele mõjule, visuaalsele sõnumile ja loovusele

Pane tähele, et see on ainult lihttõlge ja ametlikud osalemistingimused on inglise keeles (nende lugemiseks klõpsake siin).

Positsioonipaberi esseekonkursi osalemistingimused – “SINA oled Euroopa tulevik”

Reeglid osalemise kohta:

  • Osalejad peavad olema bakalaureuseõppe (kes on vähemalt kolm aastat õppinud või kuus semestrit ülikoolis või samaväärses kõrgkoolis) või kuni 27-aastased kraadiõppurid ja Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud
  • Osalejatel peab olema hea (vähemalt B2-tase) ühe ametliku ELi keele oskus, mis peaks olema kas inglise, prantsuse või saksa keel
  • Ja nad ei ole eelnevalt osalenud tasustatud praktikal ELi institutsioonides või nad pole veel pärast õpingute lõppu täistööajaga tasustatud tööd teinud

Konkursi reeglid:

  • Ainult algupärased ja avaldamata analüüsid ja soovitused antud teemal
  • Essee peab olema kirjutatud inglise keeles
  • Esitatavad tööd peavad sisaldama lühitutvustust, sinu analüüsi olukorda mõjutavate tegurite kohta ning ka lahendusi, mida pakud välja Euroopa tasandil noorte töötuse vähendamiseks ELis
  • Vormistuse stiil peab olema Times New Roman, 12, reavahe1,5. Sõnade arv on maksimaalselt 2000 sõna (umbes 5 lehte)
  • Aktsepteeritakse ainult PDF-faile

Auhinnad:

võitja saab ainulaadse võimaluse läbida 5-kuuline tasustatud praktika ERP fraktsioonis Euroopa Parlamendis

Lisaks kutsutakse võistluse kolme parimat osalema EYE 2022 üritusel/ reis Strasbourgi (peale COVIDit)

Viis esimest auhinnasaajat kutsutakse osalema oma esseedes tõstatatud küsimusi käsitlevas virtuaalses kohviarutelus ERP fraktsiooni Euroopa Parlamendi liikmetega

Võitjad kuulutatakse välja reede, 25. juunil 2021 kell 12.00 ja teavitatakse sellest e-posti teel.

Hindamine:

kõlblikke töid hindab grupp meie fraktsiooni liikmeid Euroopa Parlamendis ja valitud teema eest vastutavad eksperdid

Pane tähele, et see on ainult lihttõlge ja ametlikud osalemistingimused on inglise keeles (nende lugemiseks klõpsake siin).