Grúpa PPE

Todhchaí na hEorpa

#CoFoE

Cad a bheidh ar siúl?

D’eagraíomar, an Grúpa PPE i bParlaimint na hEorpa, roinnt gníomhaíochtaí spraíúla fíorúla agus oideachasúla duitse, do do mhuintir agus do do chairde! Beidh na gníomhaíochtaí sin ar siúl, ní hamháin do ‘sheachtain na hEorpa’ an 3-8 Bealtaine, ach freisin do mhí na Bealtaine ina hiomláine!

Tá súil againn go nglacfaidh tú an deis seo chun spraoi a bheith agat, chun tuilleadh eolais a fháil amach faoi Ghrúpa EPP i bParlaimint na hEorpa agus, ag an am céanna, go mbeidh an deis agat duaiseanna iontacha a bhuachan as do rannpháirtíocht; Tá turais chun na Bruiséile sa tréimhse i ndiaidh COVID, boinn agus teastais le buachan. Beidh an-áthas ar dhuine óg ar leith toisc go mbuafaidh buaiteoir an chomórtais aiste seal oiliúna 5 mhí lenár ngrúpa sa Bhruiséil.

Gníomhaíochtaí

Cliceáil agus Faigh amach

EPP Group Quiz

Blas na hEorpa

oidis agus taispeántas
EPP Group Quiz

Tástáil d’eolas

tráth na gceist
EPP Group Quiz

Samhlaigh an Todhchaí

comórtas líníochta
EPP Group Quiz

Spléachadh ar an Eoraip

comórtas grianghraf
EPP Group Quiz

Is TUSA todhchaí na hEorpa

comórtas aiste

Blas na hEorpa

Oidis agus Taispeántas Cócaireachta

Bí linn le haghaidh scoth an bhia.
Tar linn ar turas trí ‘Blas na hEorpa’
‘BREIS’: Ar an 6 Bealtaine ó 12.00 go dtí 13.00

Ar cheann de na príomhimeachtaí a bheidh againn, beidh an taispeántas cócaireachta BEO ina mbeidh béilte traidisiúnta na hEorpa á gcur i láthair Déardaoin an 6 Bealtaine ón 12.00— 13.00 (craolfar é seo freisin ar shuíomh gréasáin Pharlaimint na hEorpa). Roimh an gcomórtas cócaireachta, beidh oidis ar fáil le híoslódáil ó gach ceann de na 27 Ballstát, oidis a roghnaigh Feisirí ó do thoscaireachtaí náisiúnta mar na béilte náisiúnta is fearr leo ionas go mbeidh tú in ann iad a cócaráil agus a ithe sa bhaile!

Bí linn dár dTaispeántas Cócaireachta nuair a dhéanfaidh cócaire gairmiúil na hoidis is fearr le 4 Fheisire de Ghrúpa PPE (ceann as gach ceann de na trí Bhallstát ina bhfuil suíocháin ag PE), agus ón bPortaingéil (Uachtaránacht reatha ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh):

 • Tom Vandenkendelaere (BE)
 • Anne Sander (FR)
 • Christophe Hansen (LU)
 • Lidia Pereira (PT)

Tástáil d’eolas

Tráth na gCeist

Gníomhach go dtí: 14 Meitheamh 2021

An bhfuil fonn ort roinnt fíricí nua a fhoghlaim faoin Aontas Eorpach?

An bhfuil tú ar thóir slí spraíúil nuálach chun an tAontas Eorpach agus a chuid institiúidí a chur i láthair do leanaí nó do dhaltaí?

Nó b’fhéidir go bhfuil tú ag lorg dúshláin?

Pé ceann é, táimid anseo duit!

Caith súil ar thráth na gceist eisiacha de chuid Ghrúpa EPP maidir leis an Aontas Eorpach agus a institiúidí. Is féidir leat rogha a dhéanamh idir ár dhá mhúnla: ceann atá in oiriúint don teaghlach, a mholtar d’Eorpaigh óga, do theaghlaigh nó fiú do chleachtaí seomra ranga; agus ceann ‘Do Dhúshlán!’, a ceapadh do shaineolaithe AE.

Bíodh spraoi agat, lig do scíth agus bain taitneamh as! Tá sraith 25 cheist i ngach tráth na gceist.

Samhlaigh an Todhchaí

Comórtas Ealaíne

Spriocdháta: 14 Meitheamh 2021

An tusa an chéad De Lempicka nó Picasso eile?

Ba bhreá linn teacht ar an gcéad mhórthallann ealaíne eile san Eoraip!

Is féidir leat turas chun na Bruiséile a bhuachan, agus blaiseadh a fháil ar shaothar Mháistrí Mhór-Ealaíne na hEorpa, Bruegel agus Magritte, mar aon leis an maisitheoir stiallchartún is cáiliúla díobh uile, Hergé, cruthaitheoir ‘Tintin’!

Inár gcomórtas ealaíne, iarrtar ort péinteáil/líníocht nó stiallchartún beochana a dhéanamh a léiríonn an fhís atá agat ar cheann de na téamaí seo a leanas?

 • Conas a fheiceann tú do thodhchaí san Eoraip?
 • Cad is brí leis an Eoraip nó le bheith san Aontas Eorpach duitse?
 • Cad is ansa leat faoin Eoraip?
 • Cad atá i ndán duit amach anseo?

Is féidir leat rogha a dhéanamh idir dhá mheán ealaíne éagsúla:

 • Péinteáil/líníocht
 • Scéal stiallchartúin

Le cur isteach, ní mór duit:

  1. do shaothar ealaíne a phéinteáil, a tharraingt nó a dhearadh
  2. do chuid oibre a uaslódáil thíos
  3. agus é a chur isteach

Faigh amach tuilleadh eolais faoi Rialacha agus Coinníollacha an chomórtais. TUILLEADH EOLAIS

Spléachadh ar an Eoraip

Comórtas Grianghrafadóireachta

Spriocdháta: 14 Meitheamh 2021

An bhfuil tú tugtha don ghrianghrafadóireacht?
An bhfuil súil ghéar agat?
Ba bhreá linn do dhearcadh ar an saol a fheiceáil.

Cén fáth nach gcuirfeá isteach ar ár gComórtas Grianghrafadóireachta Grúpa PPE agus turas saor in aisce a bhuachan go dtí an Bhruiséil, croílár na nInstitiúidí Eorpacha?

Seol grianghraf chugainn a léiríonn mar a fheiceann tú an Eoraip agus mar a bhraitheann tú faoi. Bain úsáid as do shamhlaíocht! An radharc, an áit, an chathair, an tír nó an muintir is ansa leat.

Táimid ag lorg ‘spléachadh ar an Eoraip’, á chur in iúl trí ghrianghraf amháin:

  1. grianghraf a ghlacadh
  2. do chuid oibre a uaslódáil thíos
  3. agus é a chur isteach

Faigh amach tuilleadh eolais faoi Rialacha agus Coinníollacha an chomórtais. TUILLEADH EOLAIS

Is TUSA todhchaí na hEorpa

Comórtas Aiste na bPáipéar Seasaimh

Spriocdháta: 14 Meitheamh 2021

An fochéimí nó iarchéimí Eorpach tú a bhfuil dúshuim aige/aici faoi thodhchaí an Aontais Eorpaigh a mhúnlú?

An bhfuil tú ag iarraidh an seans a bhuachan le bheith ar an gcéad oiliúnaí eile ag Grúpa PPE?

Is é seo an áit cheart duit mar sin:

Seo chugaibh an chéad Chomórtas Aiste na bPáipéar Seasaimh de chuid an Ghrúpa PPE!

Tá an Grúpa PPE ag féachaint ar an gcéad ghlúin eile de lucht déanta beartas chun cuireadh a thabhairt dóibh dul i ngleic le fadhb a théann i bhfeidhm orthu go pearsanta, go háirithe i gcomhthéacs phaindéim Covid-19: Dífhostaíocht i measc na hóige.

Chuir Manfred Weber, Cathaoirleach an Ghrúpa PPE, an cheist seo thíos le linn na comhdhála a bhí againn maidir le #JobsJobsJobs i mí an Mhárta agus is mian linn do chuid freagraí agus réitigh mholta uirthi a chloisteáil:

Más fíor go bhfuil glúin an lae inniu ar an nglúin is oilte riamh, ach go bhfuil an dífhostaíocht ar an bhfadhb is mó atá ann faoi láthair, cad atá ag dul amú?  Agus cad atá tú ag súil leis ón Aontas Eorpach chun todhchaí mhaith a chur ar fáil don ghlúin óg?”

Le cur isteach, ní mór duit:

  1. do pháipéar a scríobh (ar gá dó a bheith i mBéarla agus 2000 focal ann ar a mhéad)
  2. do chuid oibre a uaslódáil thíos
  3. agus é a chur isteach

Faigh amach tuilleadh eolais faoi Rialacha agus Coinníollacha an chomórtais. TUILLEADH EOLAIS