ELP frakcija

Taisyklės ir sąlygos

Meno konkurso “Europos Sąjunga ateityje” sąlygos

Dalyvių atitikimo reikalavimams taisyklės:

  • Dalyviai turi būti Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai
  • Maksimali amžiaus riba – 16 m. iki 2012-12-31
  • Konkursai turi atitikti vieną iš keturių nurodytų temų apie Europos ateitį
  • Pateikti darbai negali skatinti smurto, kurstyti rasizmo arba skatinti bet kokio diskriminacinio elgesio
  • Negali būti susiję su reklama trečiosioms šalims
  • Pateikti darbai yra išskirtinė dalyvio intelektinė nuosavybė
  • Darbai neturėtų būti laimėję kituose meno/ komiksų konkursuose
  • Darbai turėtų būti pateikti iki nustatytos datos
  • Priimame tiek spalvotus, tiek nespalvotus darbus
  • Priimsime tik skaitmeniniu būdu atsiųstus darbus
  • Kiekvienas dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip du meno kūrinius

Darbų pateikimo taisyklės:

  • Dalyvavimas konkurse yra nemokamas ir jame gali dalyvauti ne daugiau kaip 2 darbai, pateikti vieno žmogaus. Darbai turi priklausyti skirtingoms kategorijoms.
  • Bus priimami tik JPEG, PNG, PDF failai.

Prizai:
laimėtojus apdovanosime medaliais ir atspausdintais pažymėjimais 1, 2 ir 3 vietos.

  • The winner of the 1st prize will win a trip for 2 to visit the EPP Group in the European Parliament in Brussels, Belgium (Post-COVID).
  • The winners of 2nd and 3rd place will receive EPP tokens for their participation by post.

Nugalėtojus paskelbsime 2021 m. birželio 25 d., penktadienis, 12.00 val. Vidurio Europos laiku ir informuosime el. paštu.

Vertinimas:
Reikalavimus atitinkantys darbai bus vertinami atskirai pagal kategorijas, atsižvelgiant į jų bendrą įspūdį ir poveikį, meninę techniką, dizainą ir kūrybiškumą.

Prašome atkreipti dėmesį, kad tai tėra preliminarus vertimas. Oficialūs techniniai reikalavimai yra išdėstyti anglų kalba (spustelėkite čia, jei norite su jais susipažinti).

Fotografijos konkurso „Momentinė nuotrauka iš Europos“ reikalavimai ir sąlygos

Dalyvavimo konkurse taisyklės:

  • Dalyviai turi būti Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai
  • Nėra amžiaus apribojimo
  • Darbai turi atitikti plačią meninę temą „Momentinė nuotrauka iš Europos“
  • Darbai negali kurstyti smurto, rasizmo arba skatinti bet kokio diskriminacinio elgesio
  • Negali reklamuoti trečiųjų šalių
  • Įrašai yra išskirtinė dalyvio intelektinė nuosavybė
  • Darbai neturėtų būti laimėję kitų fotografijų konkursų
  • Darbai turėtų būti pristatyti iki nustatytos datos
  • Nuotraukos priimamos tiek spalvotos, tiek nespalvotos
  • Kiekvienas dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip tris nuotraukas

Pateikimo taisyklės:

  • Dalyvavimas konkurse yra nemokamas ir ribojamas iki vieno darbų pateikimo vienam asmeniui.
  • Bus priimami tik JPEG failai.

Prizai:
laimėtojus apdovanosime medaliais ir atspausdintais pažymėjimais 1, 2 ir 3 vietos.

  • The winner of the 1st prize will win a trip for 2 to visit the EPP Group in the European Parliament in Brussels, Belgium (Post-COVID).
  • The winners of 2nd and 3rd place will receive EPP tokens for their participation by post.

Nugalėtojus paskelbsime 2021 m. birželio 25 d., penktadienis, 12.00 val. Vidurio Europos laiku ir informuosime el. paštu.

Vertinimas:

Reikalavimus atitinkantys darbai bus vertinami pagal jų bendrą vizualinį poveikį, vaizdinę žinutę ir kūrybiškumą.

Prašome atkreipti dėmesį, kad tai tėra preliminarus vertimas. Oficialūs techniniai reikalavimai yra išdėstyti anglų kalba (spustelėkite čia, jei norite su jais susipažinti).

Nuomonės rašinėlio konkurso „TU esi Europos ateitis“ nuostatos ir sąlygos

Dalyvių atitikimo reikalavimams taisyklės:

  • Dalyviai turi būti bebaigią bakalauro laipsnį (t.y. turi būti užbaigę bent tris kursus arba šešis semestrus universitete ar jam prilygintoje aukštojo mokslo įstaigoje) arba pabaigę bakalauro studijas iki 27 metų amžiaus Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai.
  • Dalyviai turi gerai mokėti (bent jau B2 lygiu) pasirinktinai vieną oficialią ES kalbą iš šių kalbų – anglų, prancūzų arba vokiečių.
  • Taip pat turi nebūti atlikę mokamos stažuotės ES institucijose ar baigus studijas nebūti dirbę apmokamo darbo pilna darbo diena.

Darbų pateikimo taisyklės:

  • Tik originali ir dar neskelbta šiuo klausimu analizė ir rekomendacijos
  • Pateikiami rašiniai turi būti anglų kalba
  • SPateiktus dokumentus turi sudaryti trumpas įvadas, jūsų analizė apie veiksnius, sąlygojančius šią situaciją, taip pat įvardinti sprendimai, kuriuos siūlote įgyvendinti Europos lygmeniu, kad sumažintumėte jaunimo nedarbą ES.
  • Formatas Times New Roman, 12, su 1,5 tarpu tarp eilučių. Žodžių skaičius ne daugiau kaip 2 000 žodžių (apytiksliai 5 puslapiai).
  • Bus priimami tik PDF failai.

Prizai:

Nugalėtojui bus suteikta unikali galimybė atlikti 5 mėnesių apmokamą stažuotę ELP frakcijoje Europos Parlamente.

Be to, trijų pirmų vietų konkurso nugalėtojai bus pakviesti dalyvauti EYE 2022/ kelionėje į Strasbūrą (COVID epidemijai pasibaigus).

Pirmieji 5 prizinių vietų laimėtojai bus pakviesti dalyvauti „Virtualioje diskusijoje prie kavos puodelio“ jų pateiktuose darbuose iškeltais klausimais su Europos Parlamento ELP frakcijos nariais.

Nugalėtojus paskelbsime 2021 m. birželio 25 d., penktadienis, 12.00 val. Vidurio Europos laiku ir informuosime el. paštu.

Vertinimas:

atitinkančius konkurso reikalavimus darbus vertins grupė Europos Parlamento narių iš mūsų frakcijos ir ekspertai administratoriai, atsakingi už pasirinktą dalyką.

Prašome atkreipti dėmesį, kad tai tėra preliminarus vertimas. Oficialūs techniniai reikalavimai yra išdėstyti anglų kalba (spustelėkite čia, jei norite su jais susipažinti).