ETP grupa

Noteikumi un nosacījumi

Mākslas konkursa noteikumi un nosacījumi – “Iedomājieties fEUture”

Noteikumi par dalību:

  • Dalībniekiem jābūt Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņiem
  • Maksimālais vecuma ierobežojums ir 16 gadi līdz 31/12/2021.
  • Darbiem jābūt vienā no četrām vispārīgi izklāstītajām tēmām par Eiropas nākotni
  • Iesniegumi nevar pieļaut vardarbību; kūdīt uz rasismu vai veicināt jebkādu diskriminējošu rīcību
  • Neietveriet trešo personu apstiprinājumu, kas saistīts ar reklamēšanu
  • Ieraksti ir ekskluzīvs dalībnieka intelektuālais īpašums
  • Darbiem nevajadzētu būt jau uzvarējušiem citos mākslas / komiksu konkursos
  • Darbi jāpiegādā noteiktajā termiņā
  • Darbi tiek pieņemti krāsainos vai melnbaltos formātos
  • Var pieņemt tikai digitāli nosūtītus ierakstus
  • Katrs dalībnieks drīkst piedalīties ne vairāk kā ar diviem mākslas darbiem

Noteikumi par iesniegumiem:

  • Dalība sacensībās ir bez maksas un ierobežota ar ne vairāk kā 2 pieteikumiem vienai personai, katrā kategorijā.
  • Tiek pieņemti tikai JPEG, PNG, PDF faili.

Balvas:
Mēs piešķirsim medaļas un sertifikātus par 1., 2. un 3. vietām.

  • 1. vietas ieguvējs iegūs ceļojumu 2 personām, lai apmeklētu ETP grupu Eiropas Parlamentā Briselē, Beļģijā (PĒC-COVID).
  • 2. un 3. vietas ieguvēji par dalību pa pastu saņems ETP žetonus. Pirmie trīs uzvarējušie darbi tiks izstādīti arī Eiropas Parlamentā.

Uzvarētāji tiks paziņoti piektdiena, 2021. gada 25. jūnijā, plkst. 12:00 pēc Centrāleiropas laika un informēti e-pastos.

Vērtēšana:
Atbilstošos darbus vērtēs atsevišķi pēc kategorijām, ņemot vērā to kopējo iespaidu un ietekmi, māksliniecisko tehniku, dizainu un radošumu.

Izalsi oficiālos noteikumus arī angļu valodā” (Klikšķini šeit un lasi te).

Fotokonkursa noteikumi un nosacījumi – “Eiropas momentuzņēmums”

Noteikumi par dalību:

  • Dalībniekiem jābūt Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņiem
  • Nav vecuma ierobežojuma
  • Darbiem jāievēro plašā mākslinieciskā tēma “Eiropas momentuzņēmums”
  • Iesniegumi nevar pieļaut vardarbību; kūdīt uz rasismu vai veicināt jebkādu diskriminējošu rīcību
  • Nav trešo personu apstiprinājuma, kas saistīts ar reklamēšanu
  • Ieraksti ir ekskluzīvs dalībnieka intelektuālais īpašums
  • Konkursa dalībniekiem nav piedalījušies ar šiem darbiem citos konkursos
  • Darbi jāpiegādā noteiktajā termiņā
  • Fotogrāfijas tiek pieņemtas krāsainās vai melnbaltās krāsās
  • Katrs dalībnieks drīkst piedalīties ar ne vairāk kā trīs attēliem

Noteikumi par iesniegumiem:

  • Dalība sacensībās ir bez maksas un ierobežota līdz vienam pieteikumam uz vienu personu.
  • Tiek pieņemti tikai JPEG faili.

Balvas:
Mēs piešķirsim medaļas un sertifikātus par 1., 2. un 3. vietām.

  • 1. vietas ieguvējs iegūs ceļojumu 2 personām, lai apmeklētu ETP grupu Eiropas Parlamentā Briselē, Beļģijā (PĒC-COVID).
  • 2. un 3. vietas ieguvēji par dalību pa pastu saņems ETP žetonus. Pirmie trīs uzvarējušie darbi tiks izstādīti arī Eiropas Parlamentā.

Uzvarētāji tiks paziņoti piektdiena, 2021. gada 25. jūnijā, plkst. 12:00 pēc Centrāleiropas laika un informēti e-pastos.

Vērtēšana:

Atbilstošos darbus vērtēs pēc to vispārējās vizuālās ietekmes, vizuālā vēstījuma un radošuma.

Izalsi oficiālos noteikumus arī angļu valodā” (Klikšķini šeit un lasi te).

Noteikumi un nosacījumi pozīcijas eseju konkursam – “JŪS esat Eiropas nākotne”

Noteikumi par dalību:

  • Dalībniekiem jābūt bakalaura grādam (vismaz trīs gadus vai sešus semestrus ir pabeiguši universitātē vai līdzvērtīgā augstākās izglītības institūtā), vai absolventiem līdz 27 gadu vecumam, Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem.
  • Pretendentiem ir labi jāpārzina viena oficiālām ES valodām (vismaz B2 līmenis), no kuras jābūt angļu, franču vai vācu.
  • Viņiem nav piešķirta apmaksāta stažēšanās ES iestādēs, vai arī viņi pēc studiju pabeigšanas jau nav strādājuši pilnu slodzi.

Noteikumi par iesniegumiem:

  • Tikai oriģināla un nepublicēta analīze un ieteikumi par šo jautājumu
  • Iesniegumiem jābūt rakstītiem angļu valodā
  • Iesniegumos jāietver īss ievads, analīze par faktoriem, kas motivē šo situāciju, kā arī risinājumi, kurus jūs piedāvājat ieviest Eiropas līmenī, lai mazinātu jauniešu bezdarbu ES.
  • Formātam jābūt Times New Roman, 12, 1,5 atstarpēm. Maksimālais vārdu skaits ir 2000 vārdi (aptuveni 5 lappuses).
  • Tiek pieņemti tikai PDF faili.

Balvas:

Uzvarētājam tiks piešķirta unikāla iespēja – apmaksāta 5 mēnešu prakse ETP grupā Eiropas Parlamentā.

Turklāt triju labāko iesniegumu uzvarētāji tiks uzaicināti piedalīties EYE 2022 / braucienā uz Strasbūru (pēc COVID).

Pirmie 5 godalgoto vietu ieguvēji tiks uzaicināti piedalīties “Virtuālās kafijas diskusijā” par jautājumiem, kas izvirzīti viņu iesniegumos ar ETP grupas Eiropas Parlamenta deputātiem.

Uzvarētāji tiks paziņoti piektdiena, 2021. gada 25. jūnijā, plkst. 12:00 pēc Centrāleiropas laika un informēti e-pastos.

Vērtēšana:

Atbilstošos darbus vērtēs mūsu grupas Eiropas Parlamenta deputāti un eksperti, kuri atbild par konkrētām tēmām.

Izalsi oficiālos noteikumus arī angļu valodā” (Klikšķini šeit un lasi te).