EVP-Fractie

Onze voorwaarden vind je hier

Algemene voorwaarden van de Kunstwedstrijd – “Imagine the fEUture”

Toelatingsvoorwaarden voor deelnemers:

  • Deelnemers moeten burgers zijn van een Lidstaat van de Europese Unie
  • De maximumleeftijd is 16 jaar oud op 31/12/2021
  • Inzendingen moeten gebaseerd zijn op één van de vier grote thema’s over de Toekomst van Europa
  • Inzendingen mogen geweld niet goedkeuren; niet aanzetten tot racisme, of enige vorm van discriminatie bevorderen
  • Inzendingen mogen geen goedkeuring van derden bevatten met betrekking tot reclame
  • Inzendingen zijn de exclusieve intellectuele eigendom van de deelnemer
  • Inzendingen mogen niet al een kunst/stripverhaalwedstrijd hebben gewonnen
  • Inzendingen moeten binnen de deadline ontvangen worden
  • Inzendingen worden aanvaard in kleur of in zwart-wit
  • Enkel inzendingen die digitaal werden ingediend, worden aanvaard
  • Elke deelnemer mag maximum twee kunstwerken indienen

Regels omtrent inzendingen:

  • Deelname aan de wedstrijd is gratis en beperkt tot een maximum van twee inzendingen per persoon, 1 per categorie
  • Enkel JPEG, PNG, PDF bestanden zullen aanvaard worden

Prijzen:
Medailles en geprinte certificaten zullen toegekend worden voor De 1ste, 2de en 3de plaats.

  • De winnaar op de 1ste plaats wint een reisje voor 2 om de EVP-Fractie in het Europees Parlement in Brussel, België, te bezoeken (Post-COVID).
  • De winnaars op de tweede en derde plaats zullen EVP aandenkens ontvangen voor hun deelname via de post.

De winnaars worden aangekondigd op vrijdag 25 juni 2021 om 12:00 en zullen via email gecontacteerd worden.

Beoordeling:
De inzendingen die in aanmerking komen, zullen apart per categorie beoordeeld worden op basis van hun algemene indruk en impact, artistieke techniek, ontwerp en creativiteit

Let op dit is slechts een vertaling uit hoffelijkheid. De officiële algemene voorwaarden zijn in het Engels (klik hier hier om ze te lezen).

Algemene voorwaarden van de Fotowedstrijd – “A Snapshot of Europe”

Toelatingsvoorwaarden voor deelnemers:

  • Deelnemers moeten burgers zijn van een Lidstaat van de Europese Unie
  • Er is geen leeftijdsgrens
  • Inzendingen moeten het bredere artistieke thema “A Snapshot of Europe” respecteren
  • Inzendingen mogen geweld niet goedkeuren; niet aanzetten tot racisme, of enige vorm van discriminatie bevorderen
  • Inzendingen mogen geen goedkeuring van derden bevatten met betrekking tot reclame
  • Inzendingen zijn de exclusieve intellectuele eigendom van de deelnemer
  • Inzendingen mogen nog geen fotowedstrijd hebben gewonnen
  • Inzendingen moeten binnen de deadline ontvangen worden
  • Foto’s worden aanvaard in kleur of in zwart-wit
  • Elke deelnemer mag maximum drie foto’s indienen

Regels met betrekking tot inzendingen:

  • Entry to the competition is free and limited to a maximum of one entry per person.
  • Enkel JPEG bestanden zullen aanvaard worden

Prijzen:
Medailles en geprinte certificaten zullen toegekend worden voor De 1ste, 2de en 3de plaats.

  • De winnaar op de 1ste plaats wint een reisje voor 2 om de EVP-Fractie in het Europees Parlement in Brussel, België, te bezoeken (Post-COVID).
  • De winnaars op de tweede en derde plaats zullen EVP aandenkens ontvangen voor hun deelname via de post.

De winnaars worden aangekondigd op vrijdag 25 juni 2021 om 12:00 en zullen via email gecontacteerd worden.

Beoordeling:

De inzendingen die in aanmerking komen, zullen beoordeeld worden op basis van hun algemene visuele impact, visuele boodschap en creativiteit

Let op dit is slechts een vertaling uit hoffelijkheid. De officiële algemene voorwaarden zijn in het Engels (klik hier hier om ze te lezen).

Algemene voorwaarden van de Stellingname Essaywedstrijd – “YOU are the Future of Europe”

Toelatingsvoorwaarden voor deelnemers:

  • Deelnemers moeten bachelorstudenten zijn (die tenminste drie jaar, of zes semesters, hebben gestudeerd aan een universiteit of een instituut voor hoger onderwijs) of afgestudeerde studenten tot 27 jaar oud die onderdaan zijn van een EU Lidstaat
  • Deelnemers moeten over een goede kennis (ten minste niveau B2) beschikken van een officiële EU-taal, waarvan Engels, Frans of Duits
  • Ze mogen nog geen betaalde stage in een EU instelling zijn toegekend of nog geen voltijds betaalde baan hebben gehad na de voltooiing van hun studies

Regels omtrent inzendingen:

  • Enkel originele en ongepubliceerde analyses en aanbevelingen over de vraag
  • Inzendingen moeten in het Engels gebeuren
  • Inzendingen volgen deze structuur: korte inleiding, jouw analyse van de factoren die deze situatie duiden, jouw oplossingen om op Europees niveau te implementeren om jeugdwerkloosheid terug te dringen
  • Het formaat moet Times New Roman 12 zijn, met 1,5 regelafstand. Maximumaantal woorden 2,000 (ongeveer 5 pagina’s)
  • Enkel PDF bestanden zullen aanvaard worden

Prijzen:

De winnaar krijgt de unieke kans om een betaalde stage van 4 maanden te voltooien binnen de EVP-Fractie in het Europees Parlement.

Bovendien, zullen de Winnaars van de drie beste inzendingen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de EYE 2022/ reis naar Straatsburg (post-COVID).

De eerste 5 winnaars zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan een “Virtueel koffiedebat” met EVP-leden van het Europees parlement over de problemen die ze aankaartten in hun essay.

De winnaars worden aangekondigd op vrijdag 25 juni 2021 om 12:00 en zullen via email gecontacteerd worden.

Beoordeling:

De inzendingen die in aanmerking komen zullen beoordeeld worden door een selectie van Europarlementsleden en deskundigen op het gebied van het gekozen onderwerp

Let op dit is slechts een vertaling uit hoffelijkheid. De officiële algemene voorwaarden zijn in het Engels (klik hier hier om ze te lezen).