Grupa EPL

Zasady i warunki

Regulamin konkursu plastycznego – „Wyobraź sobie przyszłość”

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności uczestników:

  • Uczestnicy muszą być obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej
  • Maksymalny wiek to 16 lat do 31.12.2021
  • Zgłoszenia muszą dotyczyć jednego z czterech ogólnych tematów dotyczących przyszłości Europy
  • Zgłoszenia nie mogą tolerować przemocy; nawoływać do rasizmu ani promować jakichkolwiek zachowań dyskryminacyjnych
  • Nie mogą zawierać rekomendacji osób trzecich związanych z reklamami
  • Zgłoszenia są wyłączną własnością intelektualną uczestnika
  • Zgłoszenia nie powinny być już wcześniej nagradzane w konkursach sztuki/komiksu
  • Zgłoszenia należy dostarczyć w wyznaczonym terminie
  • Przyjmowane są prace kolorowe lub czarno-białe
  • Akceptowane są tylko zgłoszenia przesłane cyfrowo
  • Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa dzieła sztuki

Zasady dotyczące zgłoszeń:

  • Udział w konkursie jest bezpłatny i ograniczony do maksymalnie 2 zgłoszeń na osobę, po 1 w każdej kategorii.
  • Akceptowane będą tylko pliki JPEG, PNG, PDF.

Nagrody:
Wręczamy medale i dyplomy za 1, 2 i 3 miejsce.

  • Zdobywca pierwszej nagrody wygra wycieczkę dla 2 osób, aby odwiedzić Grupę EPL w Parlamencie Europejskim w Brukseli, Belgia (post-COVID).
  • Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymają gadżety EPL pocztą.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w piątek 25 czerwca 2021 o 12:00 i poinformowani za pomocą poczty elektronicznej.

Ocenianie:
Zakwalifikowane prace zostaną ocenione oddzielnie według kategorii, zgodnie z ich ogólnym wrażeniem i wpływem, techniką artystyczną, projektem i kreatywnością.

Należy pamiętać, że jest to tylko tłumaczenie grzecznościowe, a oficjalne warunki i zasady są w języku angielskim (kliknij tutaj, aby je przeczytać).

Regulamin konkursu fotograficznego – „Migawka Europy”

Zasady dotyczące kwalifikowalności uczestników:

  • Uczestnicy muszą być obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej
  • Brak limitu wieku
  • Zgłoszenia muszą być zgodne z szerokim tematem artystycznym „Migawka Europy””
  • Zgłoszenia nie mogą pokazywać przemocy; nawoływać do rasizmu ani promować jakichkolwiek zachowań dyskryminacyjnych
  • Brak rekomendacji stron trzecich związanych z reklamami
  • Zgłoszenia są wyłączną własnością intelektualną uczestnika
  • Nie można składać prac nagrodzonych już w innych konkursach fotograficznych
  • Zgłoszenia należy dostarczyć w wyznaczonym terminie
  • Przyjmowane są zdjęcia kolorowe lub czarno-białe
  • Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia

Zasady dotyczące zgłoszeń:

  • Udział w konkursie jest bezpłatny i ograniczony do maksymalnie jednego zgłoszenia na osobę.
  • Akceptowane będą tylko pliki JPEG.

Nagrody:
Wręczamy medale i dyplomy za 1, 2 i 3 miejsce.

  • Zdobywca pierwszej nagrody wygra wycieczkę dla 2 osób, aby odwiedzić Grupę EPL w Parlamencie Europejskim w Brukseli, Belgia (post-COVID).
  • Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymają gadżety EPL pocztą.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w piątek 25 czerwca 2021 o 12:00 i poinformowani za pomocą poczty elektronicznej.

Ocenianie:

Zakwalifikowane zgłoszenia zostaną ocenione na podstawie ich ogólnego efektu wizualnego, przekazu wizualnego i kreatywności.

Należy pamiętać, że jest to tylko tłumaczenie grzecznościowe, a oficjalne warunki i zasady są w języku angielskim (kliknij tutaj, aby je przeczytać).

Regulamin konkursu na esej przedstawiający stanowisko – „TY jesteś przyszłością Europy”

Zasady dotyczące kwalifikowalności uczestników:

  • Uczestnicy muszą być studentami, którzyukończyli co najmniej trzy lata studiów lub sześć semestrów na uniwersytecie lub równoważnej uczelni) lub absolwentami do 27 lat, obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej.
  • Uczestnicy muszą dobrze znać (przynajmniej na poziomie B2) jeden język urzędowy UE, którym powinien być angielski, francuski lub niemiecki.
  • Uczestnicy nie mogą być beneficjantami płatnych staży w instytucjach UE i nie mogą wykonywać pracy zarobkowej w pełnym wymiarze godzin po ukończeniu studiów.

Zasady dotyczące zgłoszeń:

  • Tylko oryginalna i niepublikowana analiza i zalecenia na zadany temat
  • Zgłoszenia muszą być napisane w języku angielskim
  • Zgłoszenia muszą zawierać krótkie wprowadzenie, analizę przyczyn sytuacji, a także rozwiązania, które proponujesz wprowadzić na poziomie europejskim w celu zmniejszenia bezrobocia młodzieży w UE
  • Format Times New Roman, 12 i interlinia 1,5. Maksymalna liczba słów to 2000 (około 5 stron)
  • Akceptowane będą tylko pliki PDF

Nagrody:

Zwycięzca otrzyma wyjątkową możliwość odbycia 5-miesięcznego płatnego stażu w Grupie EPL w Parlamencie Europejskim.

Ponadto autorzy trzech najlepszych zgłoszeń zostaną zaproszeni do udziału w EYE 2022 / wycieczce do Strasburga (post COVID).

Zdobywcy pierwszych pięciu nagród zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w „wirtualnej dyskusji przy kawie” na temat kwestii poruszonych w ich zgłoszeniach z posłami Grupy EPL do Parlamentu Europejskiego.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w piątek 25 czerwca 2021 o 12:00 i poinformowani za pomocą poczty elektronicznej.

Ocena:

Zakwalifikowane zgłoszenia zostaną ocenione przez posłów Parlamentu Europejskiego z naszej grupy oraz administratorów-ekspertów odpowiedzialnych za wybrany temat.

Należy pamiętać, że jest to tylko tłumaczenie grzecznościowe, a oficjalne warunki i zasady są w języku angielskim (kliknij tutaj, aby je przeczytać).